Gjenstander du ikke kan lagre hos oss
Gjenstander du ikke kan lagre hos oss

Gjenstander du ikke kan lagre hos oss

 

Ingen lagring av

 

  • Farlige væsker (lett antennelige, etsende med mer)
  • Matvarer (alle typer, også drikke)
  • Giftige materialer og spesialavfall
  • Eksplosiver, og andre gjenstander som trenger spesielt tilrettelagte omgivelser.
  • Planter og dyr
  • Søppel eller annet som lukter
  • Ulovlige medikamenter etter norsk lov
  • Tyvegods